Zeyniler Cami

1449 yılında Zeyniye tarikatı şeyhi Abdüllâtif Kudsî Efendi adına Tüccar Hoca Ramazan tarafından mescid olarak inşa ettirilmiştir. 1568’de Kazasker Muallimzade Ahmed Şemseddin yapıya bir minber ekleyerek camiye dönüştürmüştür. 1452’de bu caminin üst taraflarında defnedilen Abdüllâtif Efendi, Zeyneddin Hâfî’nin tarikatından olduğu için bu mevkîye “Zeynîler” denilmiştir.

Asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır

Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi, üç kemerli açıklık şeklindedir.

Yapı, 1475, 1568, 1600, 1679, 1745, 1761 ve 1957 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın