Somuncu Baba Cami

Başçı Hacı Sevindik tarafından 1407’de, Yıldırım Bâyezid döneminde yaptırılmıştır.  Başçı Hacı Sevindik camiyi, Hacı Bayram Veli’nin mürşidi olan Aksaraylı Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) adına yaptırmıştır. “Şeyh Hamid Camii” veya “Ayazma Camii” olarak da bilinmektedir.

Dikdörtgen planlı olan caminin girişinde son cemaat yeri bulunmaktadır. Caminin asıl ibadet mekanı kare planlıdır.

Cami girişinde fazla yüksek olmayan, Bursa camilerinde sıkça görülen bir kalkan duvarına sahiptir.

Caminin doğu duvarına bitişik küçük bir haziresi vardır. Hazire içerisinde birkaç mezartaşı bulunmaktadır.

Cami, 1955 ve 1971 yıllarında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak onarılmıştır.

Bunlara da gözatın