Yenişehir Pustinpuş Baba Zaviyesi

Kaynaklarda Baba Sultan Zaviyesi, Seyyid Mehmed Dede Zaviyesi, Postinpuş Baba Sultan İmareti adlarıyla da anılan yapı ilçenin kuzeybatısında, muhtemelen antik şehrin yerinde oluşan 6 m. yüksekliğindeki Babasultan höyüğünün meydana getirdiği alçak bir tepenin üzerine kurulmuştur. XIX. yüzyıla ait bir kaynağa göre Postinpuş Baba’nın asıl adının Seyyid Mehmed Hammari olduğunu kaydedilmektedir.

Yapı tabhaneli cami denilen grubun tipik örneklerinden biridir. Eyvan biçimindeki girişin karşısında yer alan büyük kubbeli orta sofa ibadet mekanını oluşturur. Giriş eyvanının iki yanında bulunan küçük koridorlardan kubbeli misafirhane (tabhane) mekânlarına geçilir. Koridorların üzeri kuzey yönünde bindirme bir taş tavan, güney yönünde basık bir kubbeyle örtülü olup bunların ortasında birer aydınlık deliği bırakılmıştır. Böylece yapıda kapalı avluda aydınlık feneri düşüncesinin yaşatılmış olduğu görülmektedir. Doğu duvarlarında birer ocak bulunan misafirhane bölümleri kanatların güney ve batı cephelerine açılan pencerelerle aydınlanmaktadır.

Seyyahlar, 1920 ve 1928’li yıllarda Yenişehir’e yaptıkları ziyaret sırasında zaviyenin etrafının günümüzde ulaşmayan mezarlık ve zaviyenin çevresinde yine günümüze gelmeyen ve sanat değeri taşımayan küçük bir mescit ve bitişiğindeki türbeden bahsetmektedirler.

Bunlara da gözatın