Reyhan Acemler Cami

Sultan II. Murad’ın (1404-1451) harem ağalarından Reyhan Paşa tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilmiştir. Camiye, daha sonra buraya gelip yerleşen Acem halkından dolayı “Acemler Camii” de denilmektedir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

Minaresinin yanında bir mezar bulunmakta olup kime ait olduğu belli değildir. Bazı kaynaklarda, bu mezarın, mescidi yaptıran Reyhan Paşa’ya ait olduğu ifade edilse de, Reyhan Paşa’nın mezarı Yenişehir’de bulunmaktadır.

Bunlara da gözatın