Hamza Bey Külliyesi

Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Bursa’da inşa edilmiş mescitlerin en büyüğü olup, Hamzabey Külliyesi’nin ana yapısıdır. Külliyenin Bayezit Paşa (I. Mehmed ve II. Murat’ın Veziri)’nin kardeşi olduğu bilinen “İzmir Fatihi” lakaplı Hamza Bey tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Cami, medrese, imaret ve beş türbeden oluşan külliyeden günümüze cami ile üç türbe ulaşmıştır. 

Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabe 1874 yılına ait olan tamir kitabesidir. Mescit, 1614’te Kazasker Muallimzade Ahmet Efendi tarafından minber ilavesiyle camiye çevrilmiştir.

Zaviyeli (Tabhaneli) camiler grubuna giren yapı; son cemaat yeri, mihrap önü mekanı, asıl ibadet mekanı ve bu mekanın iki yanında yer alan tabhanelerden oluşmaktadır.

Caminin, son cemaat yerinin soldaki tabhane duvarına bitiştiği yerde tek şerefeli minaresi bulunur

Cami 2013 yılında restore edilmiştir.

Hamza Bey Külliyesi bahçesinde, Hamza Bey, eşi ve kızları ile torunu Kara Mustafa Paşa’ya ait üç türbe bulunmaktadır.

Hamza Bey Türbesi; Türbe, Hamza Bey Camii avlusunun kuzeybatı köşesindedir, 15. yüzyıl’da inşa edilmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in 1462 yılında Eflak’a gönderdiği heyette yer alan Hamza Bey, Voyvoda Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) tarafından heyetin diğer üyeleriyle birlikte öldürtülmüş, daha sonra İstanbul’a getirilen naaşı Bursa’ya defnedilmiştir. Hamza Bey’inkinden başka on iki sandukanın yer aldığı türbenin içi oldukça sade olup mihrabı mukarnaslıdır. 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından tamir edilmiş olan türbe 2013 yılında cami ile birlikte yeniden onarılmıştır.

Hamza Bey’in Eşi ve Kızları Türbesi; Caminin batı duvarına bitişik olan türbede bulunan üç sandukanın Hamza Bey’in eşi ve iki kızına ait olduğu bilinmektedir.

Kara Mustafa Paşa Türbesi; Türbe, Hamza Bey’in torunu ve II. Bayezid’in damadı olan Kara Mustafa Paşa’ya aittir İç mekanda beş adet sanduka bulunmaktadır.

Bunlara da gözatın