Üftade Cami

Celvetî tarikatı Piri Üftade Mehmed Muhyiddin hazretleri tarafından, 1572 yılında yaptırılmıştır. 1855 depreminde caminin zarar görmesi üzerine, Bursa Kadısı İbrahim Sadeddin Efendi’den alınan izinle tamamen yıkılmış ve ziyaret için Bursa’ya gelen Serasker Hasan Rıza Paşa tarafından 1866 yılında yeniden ve günümüzdeki plan şemasında inşa edilmiştir. Asıl ibadet mekanına giriş kapısı üzerinde bu inşaatı belgeleyen, ta’lik üslubunda yazılmış yirmi iki mısralık kitabe yer almaktadır.

Cami, asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlıdır. Asıl ibadet mekanı içte dört ahşap sütun üzerine oturan, kurşun kaplı bir kubbe ile örtülüdür. Yedi sıra mukarnaslı mihrabında ve caminin içerisinde 19. yüzyıla ait kalem işleri vardır. Yapı, 26 adet pencere ile aydınlanmaktadır. Son cemaat yeri üç bölümlüdür.

Cami 1686, 1770, 1866, 1892, 1969, 2004 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın