Yerkapı Cami

Timurtaş Paşa’nın babası ve İmralı Adası’nın fatihi olan Kara Ali tarafından 14. yüzyıl’da inşa ettirilmiştir. Sultan I. Murad Hüdavendigâr döneminde (1362-1389) Kaleiçi’nde inşa edilen son ibadethanedir. Sur kapılarından Yerkapı yakınlarında olduğu için “Bâb-ı Zemîn Mescidi” olarak ve yaptıran kişinin adından dolayı “Kara Ali Camii” olarak da anılmıştır.

Caminin asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

1855 depreminde büyük hasar gören cami önce çatılı olarak onarılmış, 1967 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından özgün durumuna uygun olarak yenilenmiştir.

Bunlara da gözatın