Hocaalizade Cami

Bahçesinde bulunan mezar taşlarındaki yazıda belirtildiği üzere, 1439 yılında Hoca b. Ömer ile Hoca Ali oğlu Hoca Ahmet adlı tüccar kardeşler tarafından yapttırılmıştır. Kare plana sahip olan caminin asıl ibadet yeri büyük kubbe ile örtülmüştür. 1955 yılında orijinaline uygun olarak onarılmıştır. Özgün hali ile günümüze kadar ulaşan camide; duvar yazıları, kalem işleri, yağlı boya pencere kemerleri ve kubbe süsleri bulunmaktadır. Cami, on sekiz pencere ile aydınlatılmaktadır. Dış kapısının bitişiğinde bir tarihi çeşme bulunmaktadır. Minaresi tek şerefeli olup, gövdesi tuğla ile örülü ve kesme taş külahlıdır.

Bunlara da gözatın