Timurtaşpaşa Cami

Yıldırım Bayezid dönemi devlet adamlarından Kara Timurtaş Paşa tarafından 1390 yılında yaptırılmıştır. Yapı ilk aşamada mescit olarak yaptırılmış, 1573 yılında camiye çevrilmiştir.

“⊥” plânlı (tabhâneli, zâviyeli) camilerden olup beş bölümlü son cemaat yerine sahiptir.

Caminin minaresi binadan ayrı olarak caminin kuzeyindedir. Minare kaidesi, sivri kemerlerle birbirine bağlı altı adet tuğla ayaküstünde yükselmekte ve ayakları altında bir şadırvan yer almaktadır. Minare 1966 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından aslına uygun olarak yenilenmiştir.

Bunlara da gözatın