İzzeddin Bey (Pınarbaşı) Cami

Niğbolu kalesinin meşhur komutanı, Doğan Bey’in kardeşi İzzeddin Bey tarafından Sultan I. Murad Hüdâvendigâr’ın kızı Nilüfer Hatun’un vakıf arazisi üzerinde yaptırılmıştır. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekte olup, 14. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Caminin yanında, kaynağı Uludağ’da olan Pınarbaşı suyunun ilk taksim yeri vardır. Bu yüzden “Pınarbaşı Camisi” adıyla da bilinmektedir.

Dikdörtgen planlı olan cami ahşap çatıyla örtülüdür.

Özgün ahşap minaresi yıkıldığı için 1960 yılında I. Murad Hüdavendigar Camisi’nin minaresi örnek alınmış olup, tuğladan örülerek miğfer külahlı olarak yenilenmiştir.

Caminin yanında Pınarbaşı suyunun ilk taksim yeri olan yerde bir su deposu bulunmaktadır. 1885 yılında parmaklık ile çevrilmiş ve Cumhuriyet Dönemi’nde camekân ile kapanmış bu yer 2006 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce restore edilmiştir.

Bunlara da gözatın