Lamii Çelebi Cami

Yeşil Külliyesi’nde yer alan yapıların süslemelerinden sorumlu olan ünlü Nakkaş Ali bin İlyas Ali’nin torunu olan Lâmi'i Çelebi tarafından 1528 yılında mescit olarak yaptırılmıştır. Mescit daha sonra minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Bursalı ünlü divan şairi Lâmi’i Çelebi’nin mezarı ise Hisar’daki Nakkaş Ali Camii’nin haziresindedir. 30 kadar kitabı bulunan şairin şiirlerinden oluşan “Divan”ı ile “Ferhatname” ve “Şehrengiz” adlı eserleri en çok bilinen kitaplarıdır.

Lamii Çelebi Camii, dikdörtgen planlı 1962 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılarak yapı ibadete açılmıştır.

Bunlara da gözatın