I. Murad Hüdavendigar Cami

Hüdâvendigâr Külliyesi’nin merkez yapısı olan Camii, 'Hüdavendigâr' sanıyla anılan I. Murad (1360-1389) tarafından 1366 yılında yaptırılmıştır.

plânlı (tabhâneli, zâviyeli) camilerden olan yapı, Osmanlı mimarisinde cami ve medresenin aynı yapı içerisinde, iki katlı olarak tasarlandığı tek yapıdır.

Taş-tuğla süslemeleri ve sivri kemerleriyle dikkat çeken yapıda Bizans dönemi sütun ve sütun başlıkları kullanılmış olup; yapımında Bizanslı sanatkârların da görev aldığı bilinmektedir.

Alt kat; son cemaat yeri, dış sofa, tek kubbeli merkezi altı odadan oluşmaktadır. 19. Yüzyılda inşa edilen şadırvanı, merkezi alanın ortasındadır.

Cami girişindeki sahanlığın iki yanındaki merdivenlerle çıkılan medresede, dört adet müderris ve muîd (müderris yardımcısı) ile on iki adet öğrenci hücresi yer alır. Medresede, Molla Gürânî, Zenbilli Ali Efendi, Tâcîzâde Cafer Çelebi gibi şeyhülislâmlık da yapmış ünlü kişiler müderrislik yapmıştır.

2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.