Hoca Taşkın Cami

Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) yaşayan Taşkın Sufi adında bir zat tarafından inşa ettirilmiştir.

Taşkın Sufi (vefatı 1492) Molla Hüsrev’den dersler almıştır. Tasavvuf ehlinden olduğu için Emir Sultan hazretlerine yakın bu mahalleye yerleşip bir cami yaptırarak burada vaaz vermeye başlamıştır. Hoca Taşkın vefat ettiğinde caminin yanına defnedilmişse de mezar taşı günümüze gelememiştir. Günümüzde caminin güneyinde yer alan mezar, Hacı Hüseyin bin Abdullah (vefatı 1574) adlı bir zata aittir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Caminin girişi Bursa camilerinde sıkça görülen kalkan duvarı ile öne çıkarılmıştır.

Cami ilk yapıldığı dönemde kubbeli olarak inşa edilmiş ancak daha sonra ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Son olarak 2002 yılında yapılan kapsamlı onarımda ise tekrar aslına uygun şekilde kurşunla kaplı kubbe ile örtülmüştür.

Bunlara da gözatın