Hacı Seyfettin Cami

15. yüzyıl’da, Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Başçı Hacı Seyfettin tarafından inşa ettirilmiştir. Bir süre harap durumda kaldıktan sonra 1487 yılında Mevlana Hayrettin isimli bir hayırsever tarafından yeniden yaptırılmıştır. Cami’nin 1855 depreminde zarar görmediği bilindiğinden bu haliyle orijinal olarak günümüze gelmiş olduğu düşünülmektedir.

Cami, asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

Bursa camilerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi alışılmışın dışında, iki büyük sivri kemerli olarak düzenlenmiştir

Yapı 1487 ve 1962 yıllarında restore edilmiştir.

Bunlara da gözatın