Molla Fenari Cami

Yıldırım Bayezid döneminin bilgin ve kadılarından olan ve II. Murad Hüdavendigâr döneminde şeyhülislamlık görevi verilen “Molla Fenari” ünvanlı Mehmet Şemseddin tarafından, 15. yüzyıl başlarında yaptırılmıştır.

Dikdörtgen planlı cami büyük ölçüde yenilenmiştir. Caminin son cemaat yeri asimetrik olarak doğu yönünden camiye bitişik olarak inşa edilmiştir. Asıl ibadet mekânı Bursa kemeriyle iki bölüme ayrılmıştır. Kuzeydoğu köşesindeki minaresi tamamen tuğladandır.1855 depreminde büyük ölçüde hasar gören yapı, 1969 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

2011 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın