İznik Hacı Özbek Cami

Yapı, kitabesi günümüze ulaşan ilk Osmanlı Camisi olma özelliğine sahiptir. Kitabesi ile tarihi bilinen ilk Osmanlı yapısı olması açısından oldukça önemlidir. Diğer önemli özelliği ise Batı Anadolu’da Erken Osmanlı döneminde gerçekleştirilmiş merkezi kubbeli yapı tipinin ilk örneği olarak kabul edilmesidir.

Şu an caminin içinde batı duvarında bulunan orjinal kitabesine göre 1332-1333 yıllarında Muhammed oğlu Hacı Özbek tarafından yaptırılmıştır. Kare planlı bir mekâna sahiptir. On iki köşeli kasnak üzerine oturmakta olan kiremit kaplı kubbe ile örtülüdür. Orijinalinde önünde iki sütunlu bir son cemaat yeri olan küçük bir camidir. Caminin günümüzdeki hâli, İznik yol dokusunda 1959 yılında yapılan düzenlemelere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Düzenlemeler sırasında, batı cephesindeki son cemaat bölümü yıkılmış, yerine ana mekânın kuzeyine yeni bir üç açıklıklı son cemaat yeri yapılmıştır.

Ekim 2000 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonucunda üst örtü, duvarlar, pencereler ve kapılar onarılmıştır.