Namazgah Cami

Emir Sultan Hazretlerinin hizmetkârlarından olup, kasaplık yaptığı için “Et Dede” sanıyla da tanınan Sofu Mehmed Efendi tarafından 1375-1400 tarihleri arasında yaptırılmıştır. Kendisi de 1429 yılında vefat ederek caminin doğusundaki hazirede defnedilmiştir. “Sûfî Mehmet Camii” ya da “Namazgâh Yeni Camii” olarak da anılmaktadır.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

Sûfî Mehmed Efendi tarafından yaptırılan ve zaman içinde harap olan caminin yerine 1969 yılında eski plana sadık kalınarak yeni bir cami yaptırılmış, bu cami 1977 yılında esaslı bir onarım geçirmiştir.

Bunlara da gözatın