Sittı Hatun Cami

Kuzeydeki giriş kapısının üzerindeki sülüs hat ile yazılmış kitabesinden caminin 1459 yılında Sittî Hatun tarafından inşa ettirildiği anlaşılmaktadır. Sittî Hatun, Oruç Bey’in kızı ve Fatih Sultan Mehmed’in (1451-1481) vezirlerinden Zağanos Paşa’nın da eşidir. Bulunduğu mahalle sebebiyle “Kamberler Camii” adıyla da anılmaktadır.

Asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir

Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi, üç kemerli açıklık şeklindedir.

Asıl ibadet mekânının kuzeybatı köşesindeki minaresinin külahı miğfer biçimindedir.

1956 yılında Bursa Eserleri Sevenler Kurumu tarafından restore ettirilmiştir.

Bunlara da gözatın