Selçuk Hatun Cami

Çelebi Sultan Mehmed’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1450 yılında yaptırıldığı, giriş kapısının üzerindeki sülüs harflerle yazılmış kitabesinde belirtilmektedir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlıdır. Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarı, üç kemerli açıklık şeklindedir.

Caminin çevre duvarının batı köşesindeki çeşme, taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılmış, sivri kemerli, Erken Osmanlı dönemi çeşmesidir.

Cami, 1568, 1762 yıllarında, 1860’larda, 1966 ve 2014 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın