Veled-i Veziri Cami

Camiye ait vakıf kayıtlarında belirtildiği üzere, Sultan II. Bâyezid (1481-1512) döneminde görev yapmış olan Veziri oğlu Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

Son cemaat yerinin üzeri ahşap çatı ile örtülmüştür.

 Birçok kez onarımdan geçen cami, son olarak 1952’de onarılarak ibadete açılmıştır.

Caminin doğusunda, birkaç mezardan oluşan küçük bir haziresi vardır.

Bunlara da gözatın