Abdal Musa (Musa Baba) Cami ve Türbesi

Cami, Kanuni Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şeyhülislamlarından Abdülkadir Efendi tarafından 16. yüzyılın başında Musa Baba adına inşa ettirilmiştir. Musa Baba’nın Buhara’dan gelip 1326 yılında Orhan Gazi ile Bursa’nın fethine katıldığı ve kerametlerinin olduğu bilinmektedir.

Abdülkadir Efendi’nin (vefatı 1548) ve Musa Baba’nın mezarları bu caminin haziresinde yer almaktadır.Asıl ibadet mekanı son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Asıl ibadet mekanı, dıştan sekizgen kasnaklı ve kurşunla kaplı tek kubbe ile örtülüdür. Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi, ortadaki daha dar olmak üzere üç kemerli açıklık şeklindedir. Musa Baba Camii’nin haziresinde Abdal Musa adına yapılmış açık bir mezar ve burada yer alan üç adet mezara ait oldukları bilinen yazısız mezar taşları bulunmaktadır.

Bunlara da gözatın