Hoca Muslihiddin (İbrahimpaşa-Mahkeme) Cami

15. yüzyılda inşa ettirilmiş olan caminin yaptıranına ilişkin kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli kaynaklarda caminin Çandarlı Hayrettin Paşa’nın oğlu Sadrazam İbrahim Paşa ya da Hoca Muslihiddin tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. Bu sebeple cami bu iki şahsın ismiyle de bilinmektedir. Vakıf kayıtlarında camiye “Mahkeme” dendiği de görülmektedir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

İlk yapıldığında mahalle mescidi olarak hizmet veren İbrahim Paşa Camii, 1615 yılında, sultanın izniyle minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür. Kapısı ve ahşap minberi, 19. yüzyıl özelliği taşımaktadır.

1996 ve 2004 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın