Yenişehir Bali Bey Cami

Üzerinde inşa kitabesi bulunmadığından kesin olarak kurucusu tespit edilememektedir. Bazılarına göre caminin banisi, Fâtih Sultan Mehmed devri komutanlarından, 1461’de Eflak’ta Drakul adıyla tanınan Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) tarafından şehit edilen Niğbolu sancak beyi Hamza Bey’in (Paşa) oğlu Bali Bey’dir. Bazılarına göre ise camiyi yaptıran kişi 1503 vefat eden Silistre Beylerbeyi Malkoçoğlu Bali Bey olmalıdır.

Bali Bey Camii, benzerleri XIV ve XV. yüzyıllarda çok olan, iki yanında tabhane odalarına sahip camiler biçimindedir. 1969’da başlayan büyük tamirde ahşap çatı sökülerek cami eski biçimine daha yakın bir şekle dönüştürülmüştür. Caminin sağ taraftaki minaresi kesme taştandır. İçeride sanat değerine sahip herhangi bir süsleme olmadığı gibi ahşap minber de kayda değer bir özelliğe sahip değildir. Caminin haziresinde XVI. yüzyıl başlarına ait iki mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri Bali Bey’in oğluna ait olup üzerinde 1504 tarihi yazılıdır. Diğerinde ise 1549 tarihi tespit edilmiştir.

Bunlara da gözatın