Tuz Pazarı Cami

Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Kara Ali Bey tarafından 1479 yılında inşa ettirilmiştir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi, üç kemerli açıklık şeklindedir.

Minaresi, kaval silmeler şeklinde düzenlenmiş tuğladan yivli gövdesi, şerefesi ve miğfer külahıyla Bursa’daki birkaç caminin minaresiyle benzer olmakla birlikte içlerinde en iyi örneği bu camide bulunmaktadır.

Bunlara da gözatın