Üç Kuzular (Üç Kozlar) Cami

Caminin kimin tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Ancak caminin karşısında, 15. yüzyılda yaşamış, Buhara’dan Bursa’ya gelen Safiyyüddin Efendi, Açıkbaş Mehmed Efendi ve Ali Efendi isimli üç kardeşin mezarının bulunması sebebiyle, caminin bu üç zat tarafından yaptırıldığı ve camiye “Üçkuzular” adının verildiği söylenmektedir.

Eskiden bu alanda yer alan ve 17. yüzyılda Safiyuddin Efendi’nin damadı Muhyiddin Efendi tarafından büyütülen Üçkozlar Dergâhı 1925 yılında tekkelerin kapatılmasıyla zamanla harap olmuştur. 1958 yılında, Üçkozlar Dergâhı ve caminin yerine günümüzdeki cami inşa edilmiştir.

Kare planlı kâgir cami, kırma çatılıdır.  Cami son olarak 1992 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın