Kavaklı Cami

Sultan I. Murad Hüdavendigâr döneminde (1362-1389) Koca Naib tarafından inşa ettirilmiştir. Kayıtlarda geçen “Kavaklı Mahallesi’nde Merhum Koca Efendi’nin bina ve ihya buyurdukları mescid” ibaresinden anlaşılmaktadır. Koca Naib, I. Murad dönemi kadılarındandır. Geyikli Baba’nın caminin önüne diktiği çınardan dolayı ve o dönemlerde çınara kavak dendiğinden Kavaklı adıyla anılmaktadır. Camii bulunduğu mahalleye de ismini vermiştir.

Cami asıl ibadet mekanı ve son cemaat yerinden oluşmaktadır.

Cami’nin 1890 yılında onarım gördüğü bilinmektedir.

Bunlara da gözatın