Mustafakemalpaşa Şeyhmüftü Cami ve Türbesi

Caminin kuzeyindeki harimin giriş kapısı üzerinde yer alan mermer kitabede Şeyh Müftü Camii Şerifi'nin 1894 –95 yılında Naib Şefik Bey’ in yardımıyla yapıldığı yazılıdır. Caminin kuzeybatısında yer alan türbenin giriş kapısında Türkçe olarak yazılı levhada türbede yatan kişinin Şeyhmüftü olduğu bildirilmekte ve yaşamı hakkında bilgi verilmektedir. Güneyde harim, kuzeyde sonraki bir dönemde inşa edilen son cemaat yeri, batı cephesinin kuzey köşesinde minare yer alır. Ortada dört sütun üzerinde yükselen kubbe, yanlarda düz tavanla örtülüdür. Minare kübik kaideli, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir. Minare kesme taştan yapılmadır. Camide ise sütunlar, kemerler, örtü sistemi, mahfil, minber ve vaiz kürsüsü ahşap, mihrap ise mermerdir.

Bunlara da gözatın