Umurbey Cami

II. Murad döneminde 1449 veya 1451 yılında Umur Bey tarafından yaptırılmıştır. Hem asker hem de bilgin olan Umur Bey, II. Murad döneminde vezir rütbesini almıştır.

Caminin giriş kapısının iki yanında mermer Türkçe kitabeler bulunmakta olup bunlar Bursa’da bilinen ilk Türkçe vakfiyelerdir.  1455 tarihli vakfiyede camiyi Timurtaş’ın oğlu Umur Bey’in yaptırdığı ve yanındaki Umur Bey Hamamı, Tuzpazarı Kervansarayı ve çeşitli dükkanların vakfa ait olduğu yazılıdır.

Yapı, son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen planlıdır. 

Asıl ibadet mekanı kare planlı ve kubbe ile örtülüdür. İkinci odanın, caminin ilk yapıldığı dönemde eğitim amacıyla kullanıldığı bilinmektedir.

Beş bölümlü Son cemaat yeri üç adet korint tarzında başlığı olan Bizans dönemine ait sütunlar ile taşınmaktadır.

Caminin büyük bir bahçesi ve haziresi olup ayrıca batı duvarına gömülü olarak Umur Bey’in çeşmesi bulunmaktadır. Umur Bey’in ölümünden 64 sene sonra yapılan çeşmenin 1525 tarihli kitabesine Umur Bey’in adı yazılmıştır.

Camii 1627-1628, 1795, 1825, 1858, 2014 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın