İsa Bey Fenari Cami

15. yüzyılın sonlarında Molla Fenârî'nin torunu İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami, minaresinin kısa gövdeli oluşundan dolayı “Güdük Minareli Camii” olarak da bilinmektedir.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir.

Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarlı cephesi, üç kemerli açıklık şeklindedir. 

Bunlara da gözatın