Kestel Vani Mehmed Efendi Cami ve Türbesi

Kestel’de bulunan türbede, ünlü Osmanlı ilim adamlarından Şeyh Vani Mehmet Efendi yatmaktadır. Vani denmesinin sebebi Van’lı olmasındandır. Padişah tarafından çok sevilen Vani Mehmet Efendi, sarayda Padişaha vaaz etmiş ve II. Mustafa Han’ın da hocası olmuştur. 1682 yılında Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Viyana’daki haçlı orduları karşısında yenildiğinde, Vani Mehmet Efendi Ordu Şeyhi idi. Ordu istanbul’a döndüğünde, Bursa Kestel’de bulunan çiftliğine yerleşti. 1685 tarihinde Bursa Kestel’de vefat etti. Yaptırmış olduğu caminin içerisine defnedildi.

Vani Mehmet Efendi, yaptırdığı caminin son cemaat yerinde gömülüdür. Bu açıdan örneği olmayan bir türbedir. Sandukası, girişin hemen sağında ve son cemaat yerinin ortasındadır. Baş ve ayakucundaki orijinal mezar taşları hâlâ durmaktadır. Mezar taşında Vani Mehmet’in 1685 tarihinde öldüğü yazılıdır. Türbenin üzeri ahşap ve kırma çatıyla örtülüdür.

Bunlara da gözatın