Beşikçiler Cami

Sadrazam İshak Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'nın kethüdası Sufi Hacı Sinan tarafından 1455'te yaptırılmıştır. 8 altlık, 6 üstlük 14 pencere ile aydınlanmaktadır. Minare ve bilhassa külahı hiç bozulmadan kalmıştır. Kısa ve tuğladan örülü minaresi, Bursa’nın en güzel minarelerinden biridir. Batıdaki pencereler örülerek kapatılmıştır. Bu caminin çağdaşı olan camilerden farkı, revak yanlarının açık bırakılmış olması ve kalkan duvarı olmamasıdır. Cami olarak anılmaktadır ama minberi yoktur. 1950'den sonra onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın