İznik Mahmut Çelebi Cami

Cami, kuzey cephesindeki kapı kemeri üzerindeki yazıtta II. Murad döneminde Mahmut Çelebi tarafından 1422 - 1423 tarihinde yaptırıldığı belirtilmektedir. Osmanlı döneminin  İznik'teki son camisidir. Cami kare planlı asıl ibadet mekanı ile bunun kuzeyindeki son cemaat yerinden oluşur. Beden duvarları üstünde yükselen minare yuvarlak gövdeli, tek şerefeli ve sivri külahlıdır. Son cemaat yeri üç bölmelidir. Kitabesinde “Bu mescidi, emirliğin göz bebeği ve vezirlik ağacının meyvası, hayırlı işler ve iyilikler sahibi, sofralar ve sevindirici işler sahibi, büyük ve ulu vezir, merhum, said, mağfur ve şehit İbrahim Paşa, Allah yattığı yeri nurlandırsın, oğlu Mahmut Çelebi, hayırlı işleri devamlı ve devleti yüce olsun.” yazılıdır.