Karaçelebizade (Setbaşı) Cami

1594 yılında, Kazasker Karaçelebizade Hüsamettin Efendi tarafından yaptırılmıştır. “Kara Çelebi Camii”, “Kurtoğlu Camii” ve “Çavuş Mehmet Mescidi” isimleriyle de bilinmektedir. Setbaşı Köprüsü’nün yanında bulunduğu için “Setbaşı Camii” olarak da anılmaktadır.

Cami, asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır.

Caminin kuzeydoğusunda Şeyhülislam Abdülaziz Efendi’nin Bursa’ya akıttığı ve vakfettiği Müftü suyunun kırk çeşmesinden biri olan şadırvan bulunmaktadır.

Camiyi yaptıran Karaçelebizade Hüsamettin Efendi’nin oğlu Şeyhülislam Karaçelebizade Abdülaziz Efendi tarafından 1654 yılında ve aynı sülaleden Bursa Valisi Ahmet Aziz Paşa tarafından 1813 yılında onarılmıştır. 1855 depremi ve 1863 Setbaşı yangını sonrasında da tekrar tamir görmüş olup son olarak 1997 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılmıştır.

Bunlara da gözatın