Karacabey İmaret Cami

 Karacabey Bin Abdullah tarafından 1446 tarihinde yaptırılmaya başlanmış, ancak 1456 yılında katıldığı Belgrat Savaşında şehit düşünce ailesi tarafından 1457’de tamamlatılmıştır. Karacabey İmaret Camisi'nin bahçesinde, son cemaat revakının minare etrafındaki kubbesi altında Karacabey’in mezarı vardır. Bu camiyi yaptıran ve ilçeye ismini veren zattır. Caminin 36 penceresi, 9 kubbesi, iki kapılı bir minaresi vardır. 1855 yılındaki zelzelede büyük ölçüde harap olan yapı daha sonraları Yunanlılar tarafından da tahrip edilmiştir. Kullanılamaz haldeki yapı 1971-72 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarımı yapılmıştır.

Bunlara da gözatın