Üftade Tekkesi

Üftade Tekkesi, cami, semahane, harem, selamlık ve çilehaneden oluşmaktaydı. Günümüze cami, semahane, harem ve çilehane bölümleri gelebilmiştir. Yapılar, Celvetiyye Tarikatı’nın kurucusu ve Aziz Mahmud Hüdayi’nin de şeyhi olan Üftade Mehmed Muhiddin Efendi (vefatı 1580) tarafından 16. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmıştır. 1925’te tekkelerin kapatılmasına kadar faaliyet göstermiştir. Tekke, Celvetiyye Tarikatı’nın usullerinin uygulandığı bir yer olup; ayrıca misafir ve yoksulların doyurulduğu imarethane görevini de görmüştür. Kendisi de cami ve tekkenin inşasında bizzat çalışmıştır.

Günümüzde son cemaat yeri olarak kullanılan semahane ile mescid bölümü birleştirilmiş ve tek bir çatı altında toplanmıştır. Semahane’nin önünde yer alan “Hu Çeşmesi”nin 1565 tarihli bir kitabesi bulunmaktadır.

İki katlı olan Harem kısmı semahanenin doğu cephesine bitişik olup; içerisinde hamam, mutfak, soğukluk, külhan, sofa ve çeşitli odalar bulunmaktadır. “Kubbeli Oda” denilen odanın üstü, klasik dönem kündekârî işçiliğiyle ve nitelikli kalem işleriyle süslüdür. Çilehane, kare planlı ve iki katlıdır.

 Yapı, 2009-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek cami ve sosyal-kültürel merkez olarak işlevlendirilmiştir.

Tekkede Üftade Hazretleri’nin onarım gören özel eşyaları ve tekke malzemeleri de sergilenmektedir.

Bunlara da gözatın