Abdal Mehmed Cami

Cami’nin yapım tarihi ve yaptıranı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yakınında bulunan ve aynı adı taşıyan türbedeki kitabe doğrultusunda yapıyı II. Murad dönemine (1421-1444) tarihlendirmek mümkündür. Ayrıca çeşitli kaynaklarda caminin, Bursalı esnaflardan ve Abdal Mehmed’i çok seven bir müridi olan Başçı Hacı İbrahim tarafından, mutasavvıf Abdal Mehmed adına 15. yüzyılda yaptırıldığı da belirtilmektedir.

Bursa’daki Erken Devir Osmanlı Mimari’sinin tipik bir örneğidir. Doğu-batı doğrultusunda inşa edilmiş caminin enine dikdörtgen planlı asıl ibadet mekânı yan yana iki kubbe ile örtülüdür. Cami içindeki bu mekân sivri bir kemerle ikiye ayrılmıştır. Mihrap da bu sivri kemerin güney ayağına yapılmıştır. Plan şemasına uygun olarak oldukça geniş tutulan üç bölümlü son cemaat yerinin üzeri de üç kubbe ile örtülü olup, iki yan duvar ve ortada yığma ayaklara bağlanan üç sivri kemerle taşınmaktadır. Son cemaat yeri revağı camekânla kapatılmıştır.

Yapı, 1955 ve 2000 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın