Başçı İbrahim Cami

Cami, Fatih Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) Bursa'da çok sayıda vakıf eserini de yaptırdığı bilinmekte olan Başçı İbrahim adlı bir esnaf tarafından yaptırılmıştır.

Cami’nin, asıl ibadet mekânı, bir kubbeyle örtülüdür. Yapının son cemaat yerinin kalkan duvar şeklinde düzenlenen cephesi üç açıklıkla avluya bağlanmaktadır. Son cemaat yerinin üç açıklığına doğu, batı ve kuzey yönlerinden üç kanat eklenerek 14 bölümlü revaklı bir avlu elde edilmiştir.

Caminin, güneyde Başçı İbrahim Bey'in kabrinin de yer aldığı bir hazîresi vardır.

Yapı, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından 1960 yılında onarılmıştır.

Bunlara da gözatın