İznik Yakup Çelebi Cami Ve Türbesi

I. Murat’ın oğlu Yakup Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Yapı kuzey - güney doğrultusunda ardarda uzanan giriş ve ibadet mekanları ile doğu ve batıda girişe bitişik iki yan kanattan ve kuzeydeki son cemaat yerinden müteşekkildir. Müştemilatı 500 m² olup, iç alanı 290 m²’dir. Cami, kare planlı, üçgen geçişli kubbelidir. Güneyde eksene simetrik iki altlık, eksende bir üstlük, doğu ve batı duvarlarında eksende birer altlık ve üstlük pencere olmak üzere, yedi pencere ile dışa açılır. Duvarların örtü sistemi sıvalıdır. Giriş kasası ve kanatları ahşaptır. Duvarları dış cephelerde almaşık teknikte bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülmüştür. Cami çeşitli dönemlerde tadilattan geçirilmiştir. En son ibadete açılış tarihi 1961’dir. Caminin kuzey doğusunda, son cemaat yerine 5 km uzaklıkta bahçe içersinde Yakup Çelebi’nin makam türbesi vardır.