Molla Arap Cami

16. yüzyılın ilk çeyreğinde “Molla Arap” adı ile anılan Hamza oğlu Ömer oğlu Mevlana Mehmed tarafından inşa ettirilmiştir. “Mehmed Molla” olarak da tanınan “Molla Arap”ın asıl adı Muhyiddin Mehmed’dir. Dedesi Hamza, Horasanlı bir Türk ailesine mensuptur. Kanuni Sultan Süleyman döneminde (1520-1566) Macaristan seferine katılan Molla Arap, seferden sonra Bursa’ya dönerek 1531 yılındaki vefatına kadar Bursa’da yaşamış ve ölümünden sonra, camisinin haziresine defnedilmiştir. Caminin karşısında bulunan demir parmaklıklarla çevrelenmiş mezar Molla Arap’a atfedilmektedir.

Bursa’da çok kubbeli olarak inşa edilmiş ender camilerden olan Molla Arap Cami’nin asıl ibadet mekanı kare planlı olup; dokuz kubbe ile örtülmüştür.

1855 depreminde zarar gören Cami’nin ayakta kalan iki kubbeli bölümü zamanın valisi Ahmet Vefik Paşa tarafından onarılmıştır. 1997 yılında Yıldırım Belediyesi tarafından restore edilmiştir.

Bunlara da gözatın