Nalbantoğlu Cami

Sultan II. Murad döneminde (1421-1451), 1429’da Nalbantbaşı tarafından mescit olarak yaptırıldığı bilinmektedir. Mescit, 1777 yılında minber eklenerek camiye dönüştürülmüştür.

Asıl ibadet mekânı ve son cemaat yeriyle birlikte dikdörtgen bir plan şemasına sahiptir. Caminin girişi Bursa mescitlerinde sıkça görülen kalkan duvarı ile öne çıkarılmıştır. 

1957 yılında, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

Cami bulunduğu mahalleye ismini vermiş olup günümüzde de bu mahalle “Nalbantoğlu” adıyla anılmaktadır.

Bunlara da gözatın