Acem Reis Cami

Cami, Fatih Sultan Mehmed döneminde Bedreddin Mahmud bin Muhammed el-Acemî el-ma’ruf bi-Acem Reis adında bir tüccar tarafından inşa ettirilmiştir. Bazı tarihi kaynaklarda yer alan “Arap Cami' adı ile bilinen Acem Reis Mescidi” notundan bu camiye “Arap Cami” denildiği de anlaşılmaktadır.

Cami, asıl ibadet mekanı ve son cemaat yeri ile birlikte dikdörtgen planlıdır. Yapı, 1962 yılında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın