İsmail Hakkı Bursevi Cami

Bilim adamı ve mutasavvıf Şeyh İsmail Hakkı Bursevî (1653-1725) tarafından 1723 yılında inşa ettirilen yapılar topluluğu; tekke, semahane, çilehane, misafirhane ve müştemilâttan oluşmakta idi. “İsmail Hakkı Tekkesi”, "Hikmetîzâde Dergâhı" veya "Sırrî Zaviyesi" adlarıyla da bilinen yapılar topluluğu 1925’te tekkelerin kapatılmasına kadar hizmet vermiştir.

Yapılardan, dergâhın kurucusu İsmail Hakkı Bursevî'nin oturduğu ev ve misafirhane zamanla yıkılmıştır. Eskiden semahane olarak kullanılan iki katlı yapının üst katı ise cami olarak kullanılmaktadır.

Cephesinin ve çatısının görünümü 18. yüzyıl özelliklerini taşımaktadır.

Kuzeyde 1723 tarihli çeşmesi yer almaktadır.

Caminin haziresinde Şeyh İsmail Hakkı Bursevî’nin kabri başta olmak üzere, aile bireylerinin ve dergâh şeyhlerinin mezarları bulunmaktadır. Etrafı demir parmaklıklarla çevrili, üstü açık kabirde İsmail Hakkı Hazretlerinin 1725 yılında vefatını bildiren Celvetî sarıklı mezar taşı ve ayak taşı vardır. Yapı, 1843, 1900, 1964, 1978 ve 2005 yıllarında onarım görmüştür.

Bunlara da gözatın