Şıble Cami

1457 yılında, Bursalı Şıblizade ailesinden Şiblizade Mahmut Çelebi’nin oğlu Mevlana Bayezid Çelebi tarafından yaptırılmıştır.

Cami’nin iç mekanı 9,85 x 8,25 metre boyutlarındadır. Yapının üzeri ahşap kırma çatılı ve kiremit ile örtülüdür. İçeride sütunçeli ve beş sıra mukarnaslı mihrabı bulunmaktadır. Doğu duvarındaki minaresi kuzeye alınarak yükseltilmiştir. 

1620 ve 1901 yıllarında onarım görmüştür. 1987 yılında Şible eşrafından H. Mustafa oğlu H. Durmuş tarafından cami ve minare yeniden yaptırılmıştır.

Bunlara da gözatın