Umurbey Türbesi

Türbe, 1461 yılında ölen Gazi Umur (Omur) Bey’e aittir.

Umur Bey, Osman Gazi’nin silah arkadaşı Kara Timurtaş Paşa’nın oğludur. Yahşi, Ali, Mehmed, Oruç ve Mahmud adlı dört kardeşi vardır. Yıldırım Bayezid’in İstanbul kuşatmasına katılmış, Ankara Savaşı’nda babası Timurtaş Paşa ile birlikte yaralı bir halde, Timur’a esir düşmüştür. Şehzadeler mücadelesinde Musa Çelebi’nin yanında yer almış, daha sonra Çelebi Mehmed’in safına geçerek, büyük hizmetlerde bulunmuş ve Anadolu Beylerbeyi olmuştur. Hem asker hem de bilgin olan Umur Bey, II. Murad döneminde vezir rütbesini almıştır.

Hayırsever bir insan olan Umur Bey’in çeşitli yerlerde vakıfları vardır. ; 6 cami, 3 medrese, 8 hamam, 2 han, 2 kervansaray, 1 namazgâh, 1 imaret ve 2 mahalle olmak üzere 25 ayrı yerde adı kalmıştır.

Etrafı açık olan türbenin üzeri kubbe ile örtülüdür.

Türbede Umur Bey’e ait sanduka bulunmaktadır. Mezar taşındaki sülüs yazıda, Umur Bey’in Ağustos 1461 tarihinde vefat ettiği bilgisine yer verilmiştir. Ayrıca bu taşlarda “Müminler ölmez bilakis fânî âlemden bâkî âleme göçerler”, “Dünyanın evveli ağlamak, ortası ve sonu da fânîliktir”, “Dünya âhiretin tarlasıdır” gibi hadisler de yazılıdır. 

Bunlara da gözatın