İznik Çandarlı İbrahim Paşa Türbesi

İznik'te, Lefke Kapısı'na giden yolun solundaki türbede, yazıtlı dört mezar vardır. Bunlardan büyük olanı Çandarlı Halil Paşa'nın oğlu olan İbrahim Paşa'ya aittir. XV. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan bu yapının örtüsü tamamen yıkılmıştır. Yapının kuzey duvarları ile doğu ve batı cephelerin özgün bölümleri kesme taş, diğer bölümler kerpiç ve moloz taşı ile örtülmüştür. Türbenin yanında bulunan İbrahim Paşa İmareti ise 1921 yılına kadar faaliyetini sürdürmüşken bugün yoktur.