Orhan Gazi Türbesi

1326 yılında Bursa’yı fetheden Osmanlı Sultanı Orhan Gazi’nin (1281-1362) mezarının bulunduğu bu yapı, 11. yüzyılda bu alanda mevcut olduğu bilinen Saint Elias (Aya Elia) Manastırı’ndaki kilisenin yerine yapılmıştır. Türbenin zemininde günümüzde de izleri görülen Bizans Dönemi’nden kalma mozaikler kilisenin varlığını kanıtlamaktadır. 1855 depreminde tamamen yıkılan yapı, 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Orhan Gazi Türbesi, kare planlıdır. Yapı dört sütun üzerine oturan küçük bir kubbe ile örtülüdür. Türbe’nin içerisinde kubbe, pandantifler ve pencere alınlıkları 19. yüzyıl’ın süsleme üslubuna uygun olarak Türk Baroğu kalemişi süslemelerle bezenmiştir. Sütun başlıkları da aynı dönemin sanat üslubunu yansıtmaktadır. Hereke kumaşından yapılmış perdeler iç mekana saray havası vermektedir.

Türbede yirmi sanduka bulunmaktadır. Orhan Gazi'nin sandukası türbenin ortasında yeralmaktadır.. Ayrıca türbede Orhan Gazi'nin eşi Nilüfer Hatun, Orhan Gazi’nin oğlu Şehzade Kasım, Yıldırım Bayezid’in kızı Fatma Sultan, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah ve II. Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’a ait sandukalar yer almaktadır. Diğer sandukaların ise kimlere ait olduğu bilinmemektedir.    

Türbe 1801, 1863, 2009 yıllarında onarım görmüştür.