Şehzade Mustafa Türbesi

Türbe, Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa adına, kardeşi II. Selim tarafından 1573 yılında inşa ettirilmiştir. 1553 yılında Konya Ereğlisi’nde vefat eden Şehzade Mustafa’nın naaşı Bursa’ya getirilerek önce başka bir yere defnedilmiş, yaklaşık yirmi sene başka bir yerde gömülü kaldıktan sonra adına yaptırılan türbesine defnedilmiştir.

Türbenin mimarı Dergâh-ı Âlî çavuşlarından Mehmet Çavuş olup Hassa Başmimarı Sinan’ın tavsiyesiyle bu işin ona verildiği bilinmektedir.

Yapının inşaatında Bursa Sarayı’ndan alınma mermer levha ve sütun gibi Bizans dönemine ait bazı yapı malzemeleri kullanılmıştır.

İç mekan duvarları 16. yüzyılın natüralist üslûplu İznik çinileri ile kaplı olup, kalem işi süslemeler dikat çekicidir.  19. yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak  yeniden  ihya edilmiştir.

Türbenin içinde bulunan dört sanduka Şehzade Mustafa, Şehzade Mustafa’nın annesi Mâhidevran Hatun ve Şehzade Bayezid’in oğlu Osman’a ait olduğu bilinmektedir. Diğer sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.