Aşık Yunus Türbesi

Aşık Yunus, bilinen Yunus Emre’den yaklaşık olarak bir asır sonra yaşamış bir sufi şairdir. Yaşadığı dönemde de sonraki yıllarda da şiirleri bilinir ve tekkelerde besteyle okutulurdu. Hatta XV. Asırda basılan Bursa mecmuasında Aşık Yunus şiirleri, Yunus Emre’nin şiirlerinde ayrı bir başlık altında yer almaktaydı. Aşık Yunus’un yaşadağı şehir ve kabri hakkında neredeyse hiç bir şey bilinmiyordu. Bu durum, kabrinin Niyazi Mısri bulunuşuna kadar devam etti. Aşık Yunus ait türbe, Niyazi Mısri’nin bir işareti üzerine ortaya çıkmıştır. Daha sonra buraya, türbe kitabesinde anladığımıza göre Ali Efendi tarafından türbe yapılmıştır.

Bunlara da gözatın