II. Murad Türbesi

Özellikle, yaldızlı çivi başı, 12 köşeli yıldızlar ile mukarnasla bezeli saçağı ve ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan kapı kanatları sanat eseri olarak nitelendirilmektedir.

Sütunların hem kaideleri hem de başlıkları Bizans dönemine ait yapı elemanlarıdır.

Türbenin doğu duvarına bitişik, pencereden kapıya dönüştürülmüş bir açıklıktan girilen Sultan Alâaddin Türbesi bulunmaktadır. Kare planlı türbede II. Murad’ın oğulları; Şehzade Alaaddin ve Şehzade Ahmet ile kızları Hatice Sultan ve Şehzade Hatun’a ait mezarlar bulunmaktadır.

Sultan Alâaddin, babasından önce ölmüş olmasına rağmen türbesinin babasının türbesinden sonra yapıldığı bilinmektedir.