Gülruh Hatun Türbesi

II. Bayezid’in eşi, hayırsever bir kadın olan Gülruh Hatun Akhisar’da bir mescit, Bursa’da bir mektep yaptırmış ve birçok dükkân, hamam, han ile değirmeni vakfederek henüz hayatta iken türbesini de inşa ettirmiştir. Türbenin inşa tarihi 1527, Gülruh Hatun’un vefatı ise bu tarihten birkaç yıl sonradır.

Türbede bulunan 16. yüzyıla ait kalem işleri; renk, desen ve bezeme kompozisyonu ile döneminin en iyi kalem işi süslemeleri örneklerindendir. 19. yüzyılın sonlarında sıvanarak Barok süslemelerle kaplanan 16. yüzyıla ait özgün kalem işleri 2013 yılı restorasyonunda sıva raspası yapılarak  yeniden  ihya edilmiştir.

Türbede dört adet mermer mezar bulunmaktadır. Tarihi kayıtlarda geçtiğine göre bu mezarlar: II. Bayezid’in eşi Gülruh Hatun, kızı Kamer Sultan, Şehzade Alemşah’ın kızı Fatma Sultan ve Kamer Sultan’ın oğlu Osman’a aittirler.

2013-2014 yılları arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geniş kapsamlı restorasyona tabi tutulan türbe; 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası olarak ilan edilen  alan içerisinde yer almaktadır.